Interim management

Odborné služby a aktivity profesionála, kterého si daná společnost na dobu určitou najímá pro dosažení předem stanoveného cíle v jasném termínu, za předem stanovených nákladů, přičemž tento interim manažer v dané společnosti aktivně řídí procesy, na které je najímán (případně se soustřeďuje na požadované oblasti). Interim manažer je tak po dobu realizace začleněn do organizační struktury společnosti - může například v dané společnosti krátkodobě převzít vedení obchodního oddělení nebo se postaví do čela HR projektu.

Kdy je vhodné si najmout „Interim manažera"

  • potřeba nestranného pohledu
  • realizace určitého projektu za situace, kdy všichni zaměstnanci jsou pracovně vytíženi a s vypsáním nového pracovního místa se nepočítá
  • stávající tým postrádá kompetence či zkušenosti s daným procesem
  • nedaří se Vám najít vhodného manažera do zaměstnaneckého poměru
  • dočasná potřeba specialisty.

Výhody využití „Interim manažera"

  • nezávislost na managementu
  • letité zkušenosti lektora /konzultanta/ „Interim manažera" z různých odvětví a projektů
  • stabilní know how
  • výhoda externího pracovního vztahu.

Služby manažerů na dobu určitou pro řízení projektů, vykrytí okamžitých personálních potřeb a řízení krizí, které podporují experti z poradenského zázemí společnosti.