Koučování a mentoring

Koučování se uplatňuje jako jedna z nejvýznamnějších forem vedení lidí. Je založena na aktivním poznání, učení a tréninku koučovaného, který je zkušeným koučem veden pečlivou metodikou, představovanou sérií promyšleně kladených otázek – vyžaduje tedy zcela jiný přístup, než na jaký jsme byli dosud zvyklí. Hlavní odměnou je pak skutečnost, že přijde-li si koučovaný na požadované prvky či dovednosti sám, pak je vysoká pravděpodobnost, že je také bude aktivně a odpovědně uplatňovat v praxi.

Koučování se tak stává velmi perspektivním nástrojem pro dosažení rychlé aplikace v praxi, rozvoje pracovníků, přebírání odpovědnosti a naplňování předem stanovených cílů.

Mentoring je způsob vedení zaměstnanců, který funguje na principu rozvíjení méně zkušených jednotlivců (mentorovaných) osobami staršími a zkušenými v daném oboru (mentory). Umožňuje předat zkušenosti a vhodným způsobem poradit. Vedle role trenéra tedy mentor zastává i roli poradce, bývá zapojován i do hodnocení pracovního výkonu. Mentor pomáhá svému svěřenci lépe poznat sebe sama, svůj potenciál, možnosti a schopnosti.