Komunikační dovednosti

 • principy a zásady efektivní komunikace
 • druhy komunikace
  • verbální komunikace
  • rétorika, verbální charisma
  • telefonická komunikace
  • neverbální komunikace, řeč těla
 • principy strukturované komunikace
  • kladení otázek, jejich druhy, naslouchání
  • vyjednávání
  • řešení námitek
  • získávání souhlasu
 • autorita, image a role reprezentace
 • situační styly
 • asertivita, umění sebeprosazení
 • osobnostní typologie, sebepoznání
 • morální inteligence

„Akademie komunikačních dovedností“