Manažerské dovednosti

 • osobnost manažera, vedoucího pracovníka
  • autorita, image a role reprezentace
  • situační styly
  • asertivita, umění sebeprosazení
  • osobnostní typologie
  • sebepoznání a osobní výkonnost
  • morální inteligence
  • etika, etiketa a společenský protokol
 • principy a zásady efektivní manažerské komunikace
 • druhy komunikace
  • verbální komunikace, rétorika, verbální charisma
  • telefonická komunikace
  • vokální komunikace
  • neverbální komunikace
 • manažerská komunikace
  • principy vedení strukturovaného manažerského rozhovoru
  • kladení otázek a naslouchání
  • manažerské vyjednávání
  • řešení námitek a získávání souhlasu
 • interní zákazník a interní komunikace – specifika
 • přesvědčivá manažerská prezentace, umění veřejně vystoupit
  • prvky a principy efektivní prezentace
  • úspěšná obchodní prezentace
  • motivační prezentace
  • prezentační dovednosti pro pokročilé
 • HR minimum pro manažery
 • efektivní výběr zaměstnance (výběr a přijímací pohovor)
 • adaptační proces nových zaměstnanců
 • strategický management, plánování
 • performance management, řízení výkonu
 • organizování činností, delegování pravomocí a odpovědností
 • kompetenční model
 • systémy firemního vzdělávání a rozvoje
  • talent management, práce s klíčovými lidmi
  • příprava interních koučů
  • měření efektivity vzdělávání
 • leadership – vedení, motivace a hodnocení
 • motivace a sebemotivace
 • koučování pro manažery
 • hodnocení zaměstnanců
 • vedení porad a workshopů
 • tvorba a rozvoj týmů
 • time & stress management v praxi manažera
 • management ve výrobě
 • management ve zdravotnictví
 • management ve veřejné správě
 • euromanažer – manažerské dovednosti potřebné v rámci EU
 • interkulturní management

„Akademie manažerských dovedností“