Obchodní dovednosti

 • osobnost obchodního reprezentanta
  • autorita, image a role reprezentace
  • situační styly
  • asertivita, umění sebeprosazení
  • osobnostní typologie
  • sebepoznání a osobní výkonnost
  • morální inteligence
  • etika, etiketa a společenský protokol
  • motivace a sebemotivace
 • principy a zásady efektivní obchodní komunikace
 • druhy komunikace
  • verbální komunikace, rétorika, verbální charisma
  • profesionální telefonická komunikace (vč. telesales, telemarketing)
  • vedení akvizičního (proaktivního) telefonátu
  • vokální komunikace
  • neverbální komunikace
 • 1-18260351_s.jpgobchodní jednání - vedení strukturovaného obchodního rozhovoru
  • příprava na obchodní jednání, práce s databází
  • principy vedení strukturovaného obchodního rozhovoru
  • kladení otázek a naslouchání
  • analýza potřeb klienta
  • obchodní vyjednávání
  • vyjednávání pro nákupní oddělení
  • řešení námitek a získávání souhlasu
 • psychologie prodeje
 • přesvědčivá obchodní prezentace, umění veřejně vystoupit
  • prvky a principy efektivní prezentace
  • úspěšná obchodní prezentace
  • motivační prezentace
  • prezentační dovednosti pro pokročilé
 • péče o klienta, konzultativní prodej
 • plánování a optimalizace prodejních procesů
 • key account management
 • plán rozvoje klienta
 • koučování klienta
 • aktivní vyhledávání nových klientů, rozvoj akviziční činnosti formou doporučení
 • servisní technik v kontaktu s klienty
 • time & stress management v praxi obchodníka

„Akademie obchodních a prodejních dovedností“