Prezentační dovednosti

 • druhy komunikace
  • neverbální komunikace
  • verbální komunikace, rétorika, verbální charisma
  • vokální komunikace
 • autorita, image a role reprezentace
 • situační styly
 • asertivita, umění sebeprosazení
 • osobnostní typologie, sebepoznání
 • morální inteligence
 • přesvědčivá prezentace, umění veřejně vystoupit
  • prvky a principy efektivní prezentace (příprava – využití audiovizuálních prostředků – práce s účastníky – argumentace)
  • principy zdravé, sebevědomé komunikace
 • obchodní prezentace
 • motivační prezentace
 • prezentační dovednosti pro pokročilé

„Akademie prezentačních dovedností“