Profesionální asistentka

 • profesionální asistentka jako podpora managementu
  • autorita, image a role reprezentace
  • situační styly
  • asertivita, umění sebeprosazení
  • osobnostní typologie, sebepoznání
 • principy a zásady efektivní komunikace
 • druhy komunikace
  • verbální komunikace
  • rétorika, verbální charisma
  • telefonická komunikace
  • vokální komunikace
  • neverbální komunikace, řeč těla
 • principy strukturované komunikace
  • kladení otázek, jejich druhy, naslouchání
  • vyjednávání
  • řešení námitek
  • získávání souhlasu
 • telefonická komunikace pro asistentky a call centra
 • vybrané manažerské dovednosti pro asistentky
 • time & stress management v praxi asistentky
 • morální inteligence

„Akademie profesionálních dovedností pro asistentky“