Osobní představení

Odkud pocházím

Narodil jsem se v roce 1963 v Praze, své dětství a studia jsem prožil v městské části Prahy 6 - Břevnově (v oblasti Hradčan, obory Hvězda a pláně Ladronka), kořeny mého rodu však sahají do vzdálenějších oblastí – na Vysočinu (odkud pochází můj příbuzný, hudební skladatel Gustav Mahler i můj otec, spisovatel a publicista Dr. Zdeněk Mahler) a na Křivoklátsko do údolí řeky Berounky, odkud pochází rod z matčiny strany.

Původní profese

Mé počáteční směřování (od dětství až po studia na vysoké škole a mé první zaměstnání) ovlivnil velmi silný zájem o přírodu a zvířata (a z nich pak především o koně - řadu let jsem se aktivně věnoval jezdectví), tento zájem mě ostatně provází až do současné doby. Zásadní vliv na mé rozhodnutí při volbě oboru studia a zaměření pak mělo mé mnohaleté pobývání v Máchově kraji, jehož podmanivou přírodu a venkov jsem důkladně poznával jak aktivní prací v zemědělství, turisticky i ze sedla koně. - Po absolvování Gymnázia Jana Keplera na Hradčanech jsem se proto rozhodl pro studia na Vysoké škole zemědělské v Praze, zootechnickém oboru, se zaměřením na veterinární porodnictví a prevenci. Předsevzetí, že je nutné začít v hluboké, reálné praxi jsem naplnil svým prvním zaměstnáním (1985), v podmínkách tehdejšího jednotného zemědělského družstva, kde jsem pracoval jako zootechnik se zaměřením na vedení problematiky krmivářství, veterinární prevence a porodnictví. Stálý a silný zájem o chov koní mě současně vedl k tomu, že již v průběhu roku 1989 (krátce před „sametovou revolucí") jsem privátně inicioval vůbec první účast českých společností na světové výstavě chovu koní a jezdectví Equitana v německém Essenu, rok nato jsem pak založil a tři roky vedl dodnes fungující a prosperující Asociaci svazů chovatelů koní České republiky.

Přechod k lektorské činnosti

Již v letech 1987 až 90 jsem jako odborný asistent vedl semináře, praktická cvičení a přednášky pro vysokoškolské studenty (na Vysoké škole zemědělské v Praze, tehdy ještě v oboru veterinární prevence a porodnictví). Lektorskou praxi jsem začal pravidelně kombinovat i s publicistickou činností – jako autor textů, fotografií a částečně i kreseb celkem tří vlastních naučně - populárních knih (Slavní koně, Člověk a kůň, Pocta koním), podílel jsem se i na dalších dvou fotografických knihách. Působil jsem také jako redakční poradce, autor článků a fotografií odborného časopisu a spolupracoval s Českým rozhlasem a Českou televizí.

Cennou praxi pro svoji současnou činnost (lektorskou, trenérskou a konzultační v oblasti „Soft Skills") jsem začal získávat hned po „sametové revoluci" v roce 1989, kdy jsem nastoupil jako vůbec první obchodní reprezentant německého mlékárenského holdingu (smluvní výroba, dovoz, distribuce a prodej mlékárenských produktů - potravinářských pro maloobchodní sítě a krmivářských pro zemědělství) pro oblast tehdejšího Československa. Z pozice obchodního reprezentanta jsem se postupně vypracoval až na funkci ředitele tuzemského firemního zastoupení. V průběhu tohoto kariérního vývoje jsem se začal se zájmem a velmi aktivně zúčastňovat kurzů obchodních, komunikačních, prezentačních a manažerských dovedností.

Mé rozhodnutí pak „padlo" v roce 1994, kdy jsem na základě jak předchozí obchodní a manažerské praxe u zahraniční společnosti, tak aktivního angažmá na mnoha kurzech „Soft Skills", měkkých dovedností, přijal výzvu a nabídku věnovat se této činnosti profesionálně. - Tedy stát se lektorem, trenérem a konzultantem v oblasti „Soft Skills", ve které jsem aktivně činný do současnosti.

Po prvních letech aktivního lektorování jsem v roce 2000 založil svou vlastní vzdělávací společnost pod jménem Educatio Mahler, s.r.o.

Jazyky

Hovořím česky, slovensky, anglicky a rusky.

Rodina

Jsem ženatý, s manželkou Hanou žiji na Křivoklátsku a v Praze. Máme dvě dospělé dcery, které studují univerzity (mediální studia a komunikaci + evropská studia a jazyky) střídavě v České republice a v zahraničí.