Osobní zájmy, hobby

Příroda a její ochrana

 • koně
 • soulad zemědělství a krajiny
 • urbanismus, architektura, zahradnictví
 • lesnictví, myslivecká kynologie

Hodnoty

 • ctění a rozvíjení hodnot
 • filantropie, udržování tradic a historických odkazů

Cestování

 • obliba zejména Bretaně, severní Anglie, Skotska a Irska

Publicistika (historie, geografie, biologie)

 • psaní naučně – populárních článků a knih
 • umělecká a dokumentární fotografie
 • kresba

Sport

 • jezdectví (dlouho aktivně) a dostihový sport
 • lehká atletika (dlouho aktivně)
 • kajak
 • turistika (pěší, vysokohorská, cykloturistika)