Profesionální představení

Ing. Zdeněk MAHLER

  • absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Praze
  • od roku 1990 působil na obchodních a manažerských pozicích, vedl zastoupení německé potravinářské společnosti pro Českou a Slovenskou republiku, v níž měl na starosti
   • vedení a rozvoj obchodního zastoupení
   • marketing a prezentace společnosti
   • tvorbu a vedení obchodního týmu
   • vyhledávání obchodních a distribučních partnerů
   • vyhledávání smluvních výrobních partnerů
   • smluvní výrobu
   • zavádění výrobků na trh
   • komunikaci a koordinaci s vedením společnosti v zahraničí
  • od roku 1991 se pravidelně zúčastňoval ucelené řady kurzů obchodních, komunikačních, prezentačních a manažerských dovedností + kurzů logistiky
  • od roku 1994 – působí samostatně jako profesionální lektor, trenér, projektant vzdělávání, kouč a konzultant v oblasti „Soft Skills", což představuje
   • pečlivě prováděné analýzy potřeb
   • přípravu a realizaci Development Centres
   • projekci vzdělávání a rozvoje
   • řízení projektů
   • aktivní lektorskou a trenérskou činnost na kurzech (až 185 kurzovních dní v kalendářním roce) - neustálou celodenní komunikaci s účastníky kurzů, trénink, vedení diskuzí, zadávání individuálních a skupinových cvičení, Case Studies a Role Plays aj.
   • vyhodnocování vzdělávání a jeho efektivity
   • vedení konzultací, workshopů
   • koučování v terénu
   • Interim Management
   • moderování a facilitaci workshopů a konferencí.
 • je držitelem certifikátů

achievement01.jpgachievement02.jpgachievement04.jpgachievement03.jpgachievement05.jpgachievement06.jpg

  • certifikátu Course Completion Certificate - Train the Trainers
  • certifikátu Imados Logistic ve spolupráci s Vereniging Logistiek Management, Holland
  • certifikátu "Lektor - konzultant personálu" - Certifikační orgán Asociace trenérů a konzultantů managementu (ATKM)
  • certifikátu Koučink Centrum - Koučink - efektivní forma vedení lidí
  • certifikátu Eliška Hašková Coolidge - Umění a management společenského chování a diplomatického protokolu
  • certifikátu Erickson College International - Certificate of Completion, Modules I. - IV. Of The Art and Science of Coaching
  • v roce 2000 založil vlastní vzdělávací a poradenskou společnost EDUCATIO MAHLER, s.r.o., v níž působí jako majitel a osobně jako projektant vzdělávání, lektor, trenér, konzultant a kouč
 • ve své společnosti navíc vždy aktivně vykonával obchodní a manažerské činnosti, např.
  • aktivní obchodní činnost
  • akviziční činnost, rozvoj obchodních příležitostí, rozvoj zákaznického kmene, Customer Development Plan
  • analýzu potřeb klientů
  • obchodní jednání, vyjednávání
  • projekci jednotlivých kurzů či víceletých vzdělávacích systémů, uvedení do praxe
  • tvorbu a přípravu know how
  • marketing
  • reklamu, propagaci a prezentaci společnosti a jejích služeb
  • tvorbu rozpočtu, podíl na finančním managementu společnosti
  • strategické plánování a rozvoj společnosti
  • organizaci společnosti (tvorba organizačních schemat dle prodejního cyklu, náplní činností, definování pravomocí a odpovědností pracovníků, podkladů pro naplňování optimálního Time Managementu a vytíženosti zaměstnanců)
  • recruitment, adaptaci nových zaměstnanců, odbornou přípravu a vedení pracovníků společnosti
  • operativní management
  • aktivní leadership ve společnosti (interní komunikace, vedení porad a facilitace workshopů, tvorba a naplnění motivačních systémů, koučování pracovníků, hodnocení pracovníků, systémy odměňování, týmová práce)
  • systémy kontroly
  • tvorbu systému kvality a péče o klienty
  • komunikaci a řízení vztahů se zákazníkem
  • přípravu a naplnění dle certifikace ČSN EN ISO 9001:2001
 • do roku 2014 společnost realizovala kolem 5.000 kurzovních dnů, z nichž Zdeněk Mahler osobně odlektoroval 3.200 dnů u více jak 160 národních a nadnárodních společností celkem 22 odvětví v České a Slovenské republice, Rakousku, Rumunsku a Bulharsku
 • společnost Educatio Mahler byla nominována a zúčastnila se prestižní evropské soutěže European Business Awards, Londýn 2012.

Zdeněk Mahler hovoří :

 • česky
 • slovensky
 • anglicky
 • rusky