Charakteristiky a výhody spolupráce

Kvalita – odbornost - kompetentnost

 • podložená dvacetiletou lektorskou praxí a bohatou praxí v oblasti vzdělávání dospělých
 • od roku 1994 zkušenosti z více jak 22 oborů a 160 národních a nadnárodních společností, realizováno kolem 3.200 kurzovních dnů v České a Slovenské republice, Rakousku, Bulharsku a Rumunsku
 • vlastní odborná metodika.

Osobní přístup a profesionalita

 • veškeré odborné služby jsou zajišťovány a garantovány výhradně mnou osobně (coby projektantem vzdělávání, hlavním trenérem, koučem a konzultantem v jedné osobě)
 • pro své klienty tak poskytuji služby projektového manažera v rámci dohovořeného vzdělávacího a rozvojového projektu, po určitou dobu se tím stávám součástí pracovního týmu klienta
 • pravidelně komunikuji a koordinuji projekt s odpovědnou osobou (manažerem) klienta
 • klientovi průběžně poskytuji zpětnou vazbu - výsledky projektu a adekvátní doporučení
 • zajišťuji část evidenční činnosti spojené se vzdělávacím a rozvojovým projektem, čímž klientovi šetřím dodatečné náklady se zajištěním administrativní podpory.

Slušnost a odpovědnost

 • slušnost, odpovědnost, etické a čestné jednání považuji za základní předpoklad spolupráce, dobrých vztahů a dosažení požadovaných výsledků.

Prozákaznický přístup

 • specializace výhradně na „in house" aktivity pro klienta
 • důsledné zpracovávání všech produktů „na míru" dané vysokou modularitou témat a všech poskytovaných služeb.

Systematičnost a komplexnost

 • detailní analýza potřeb - projekce vzdělávání „na míru" - realizace kurzů - zpětněvazebná doporučení – koučování - služby mezi jednotlivými kurzy - péče o klienta - „Customer Development Plan"
 • podpora implementace – měřitelnosti – motivace.

Praktičnost

 • adresná orientace na problematiku a potřeby klienta
 • kombinování „Soft Skills" s „Hard Skills", zbožíznaleckou a profesní problematikou klienta.

Velmi dobrá znalost místního prostředí

 • zohledňování místních specifik
 • aplikace a adaptace vhodného zahraničního know how na lokální podmínky.